Kako Google upotrebljava prepoznavanje uzoraka

Kako Google prepoznaje smislene uzorke na slikama

Računala ne "vide" fotografije i videozapise na isti način kao i ljudi. Kada vi pogledate fotografiju, možda ćete vidjeti svoju najbolju prijateljicu kako stoji ispred svoje kuće. Iz perspektive računala ta ista slika jednostavno predstavlja skup podataka koje ono može tumačiti kao oblike i informacije o vrijednostima boja. Premda neće reagirati poput vas kad vidite tu fotografiju, računalo je moguće uvježbati da prepoznaje određene uzorke boje i oblika. Računalo se, primjerice, može uvježbati da prepoznaje uobičajene uzorke oblika i boja koji sačinjavaju digitalnu sliku lica. Taj se postupak naziva otkrivanje lica i Google se tom tehnologijom služi za zaštitu vaše privatnosti na uslugama kao što je Street View, pri čemu računala pokušavaju otkriti i potom zamutiti lica osoba koje su se možda nalazile na ulici dok je prolazio automobil usluge Street View. Na toj se tehnologiji također temelje prijedlozi usluga, primjerice Google+ fotografija, za označavanje fotografija ili videozapisa kada se čini da se na njima nalazi nečije lice. Otkrivanje lica neće vam otkriti o čijem se licu radi, ali vam može olakšati pronalaženje lica na fotografijama.

Uz neke naprednije postavke, ista tehnologija prepoznavanja uzoraka na kojoj se temelji otkrivanje lica može pomoći računalu raspoznati obilježja otkrivenog lica. Na primjer, mogu postojati određeni uzorci koji naznačuju da lice ima bradu ili naočale ili da postoje slični atributi. Takve vrste informacija mogu pomoći u radu značajki kao što je uklanjanje efekta crvenih očiju ili za opušteniju atmosferu u Hangoutu stavljanjem brkova ili monokla na pravo mjesto.

Osim tehnologije otkrivanja lica Google u određenim značajkama također upotrebljava značajku prepoznavanja lica. Prepoznavanje lica, kao što sam naziv govori, može pomoći računalu u usporedbi poznatih lica s novima kako bi odredilo postoje li vjerojatna podudaranja ili sličnosti. Na primjer, pomoću prepoznavanja lica korisnici značajke "Prepoznaj me" mogu vidjeti prijedloge osoba koje možda žele označiti na fotografiji ili videozapisu koje su prenijeli i žele dijeliti. Pročitajte više o značajci "Prepoznaj me" u centru za pomoć usluge Google+.

Kako funkcionira glasovno pretraživanje

Pomoću glasovnog pretraživanja možete, umjesto upisivanja upita, postaviti glasovni upit klijentskoj aplikaciji Google pretraživanje na uređaju. Za transkribiranje izgovorenih riječi u pisani tekst također se upotrebljava tehnologija prepoznavanja uzoraka. Za svaki glasovni upit postavljen u glasovnom pretraživanju pohranjujemo jezik, zemlju, izgovoreni tekst i pretpostavku našeg sustava što je rečeno. Pohranjeni zvučni podaci ne sadrže ID vašeg Google računa osim ako sami ne odaberete drugačije. Izgovoreni tekst šalje se Googleu samo ako ste naznačili da namjeravate upotrebljavati funkciju glasovnog pretraživanja (na primjer, pritiskom na ikonu mikrofona u traci za brzo pretraživanje ili na virtualnoj tipkovnici ili ako izgovorite "Google" kada je na traci za brzo pretraživanje naznačeno da je glasovno pretraživanje dostupno). Izgovoreni se tekst šalje Googleovim poslužiteljima radi prepoznavanja izgovorenih riječi. Izgovoreni tekst čuvamo radi poboljšanja svojih usluga, uključujući za obučavanje sustava za bolje prepoznavanje točnog upita za pretraživanje.