Okvir za samonadzor

Zadnja izmjena: 20. rujna 2016.

Kao što je opisano u našem certifikatu Privacy Shield, pridržavamo se Okvira Privacy Shield za SAD i EU Američkog ministarstva trgovine koji se odnosi na prikupljanje, upotrebu i zadržavanje osobnih podataka iz država članica Europske unije. Google, uključujući Google Inc. i podružnice u njegovu stopostotnom vlasništvu u SAD-u, potvrđuje da se pridržava načela Privacy Shielda. Google preuzima odgovornost za sve vaše osobne podatke koji se u svrhu vanjske obrade u naše ime dijele s trećim stranama prema načelu prosljeđivanja, kao što je opisano u odjeljku "Podaci koje dijelimo". Da biste saznali više o programu Privacy Shield za EU i SAD i pregledali Googleov certifikat, posjetite web-lokaciju Privacy Shield.

Ako imate pitanja u vezi s našom praksom glede privatnosti koja se odnose na naš certifikat Privacy Shield, obratite nam se. Google podliježe istražnim i provedbenim ovlastima Saveznog povjerenstva za trgovinu (FTC). Možete i uputiti žalbu lokalnim tijelima za zaštitu podataka, pa ćemo pokušati riješiti vaš problem u suradnji s njima. U određenim okolnostima Okvir Privacy Shield pruža pravo na pozivanje na obvezujuću arbitražu u svrhu rješavanja žalbi koje nisu riješene na druge načine, kao što je opisano u Dodatku I. Načelima Privacy Shielda.

Pridržavamo se Okvira Safe Harbor za SAD i Švicarsku Američkog ministarstva trgovine koji se odnosi na prikupljanje, upotrebu i zadržavanje osobnih podataka iz Švicarske. Google potvrđuje da se pridržava načela zaštite privatnosti programa Safe Harbor i primjenjuje načela programa Privacy Shield za EU i SAD na osobne podatke iz Švicarske. Da biste saznali više o programu Safe Harbor i pregledali Googleov certifikat, posjetite web-lokaciju Safe Harbor.

Google se također pridržava standarda djelatnosti kad je riječ o transparentnosti i mogućnosti odabira u vezi s mrežnim oglasima.