Okvir za samonadzor

Zadnja izmjena: 2. listopada 2017.

Kao što je opisano u našem certifikatu Privacy Shield, pridržavamo se EU-US i Swiss-US Privacy Shield Frameworks Američkog ministarstva trgovine koji se odnose na prikupljanje, upotrebu i zadržavanje osobnih podataka iz država članica Europske unije odnosno Švicarske. Google, uključujući Google LLC i podružnice u njegovu stopostotnom vlasništvu u SAD-u, potvrđuje da se pridržava načela Privacy Shielda. Google preuzima odgovornost za sve vaše osobne podatke koji se u svrhu vanjske obrade u vaše ime dijele s trećim stranama prema načelu prosljeđivanja, kao što je opisano u odjeljku "Podaci koje dijelimo". Da biste saznali više o programu Privacy Shield i vidjeli Googleov certifikat, posjetite web-lokaciju Privacy Shield.

Ako imate pitanja u vezi s našom praksom glede privatnosti koja se odnose na naš certifikat Privacy Shield, obratite nam se. Google podliježe istražnim i provedbenim ovlastima Saveznog povjerenstva za trgovinu (FTC). Možete i uputiti žalbu lokalnim tijelima za zaštitu podataka, pa ćemo pokušati riješiti vaš problem u suradnji s njima. U određenim okolnostima Okvir Privacy Shield pruža pravo na pozivanje na obvezujuću arbitražu u svrhu rješavanja žalbi koje nisu riješene na druge načine, kao što je opisano u Dodatku I. Načelima Privacy Shielda.

Google se također pridržava standarda djelatnosti kad je riječ o transparentnosti i mogućnosti odabira u vezi s mrežnim oglasima.