"vaše aktivnosti na drugim web-lokacijama i aplikacijama"

Primjeri

Te aktivnosti mogu biti vaša upotreba Googleovih proizvoda kao što je Chrome sinkronizacija ili vaši posjeti web-lokacijama i aplikacijama koje su u partnerstvu s Googleom. Mnoge web-lokacije i aplikacije ulaze u partnerstvo s Googleom da bi poboljšale svoj sadržaj i usluge. Na primjer, web-lokacija može upotrebljavati naše usluge oglašavanja (kao što je AdSense) ili analitičke alate (kao što je Google Analytics) ili može ugraditi drugi sadržaj (kao što su videozapisi s YouTubea). Ti proizvodi dijele podatke o vašim aktivnostima s Googleom i, ovisno o vašim postavkama računa i proizvodima koji se upotrebljavaju (na primjer kada partner upotrebljava Google Analytics zajedno s našim uslugama oglašavanja), ti podaci mogu biti povezani s vašim osobnim podacima.

Saznajte više o tome kako Google upotrebljava podatke kada upotrebljavate web-lokacije i aplikacije naših partnera.