"Wi-Fi pristupnim točkama i mobilnim odašiljačima"

Primjeri

Na primjer, možete omogućiti Googleovu uslugu lokacije za poboljšanje aplikacija temeljenih na lokaciji na svojem uređaju. Ako upotrebljavate Googleovu uslugu lokacije, vaš uređaj šalje informacije o obližnjim Wi-Fi pristupnim točkama (primjerice, MAC adresu i jakost signala) i mobilnim odašiljačima Googleu radi lakšeg određivanja vaše lokacije. Google usluge lokacije možete omogućiti putem postavki uređaja.

Saznajte više.