"osobe koje su vam najvažnije na mreži"

Primjeri

Na primjer, Gmail predlaže adrese s popisa kontakata pri upisivanju adresa u polja Prima, Kopija ili Skrivena kopija u poruci koju sastavljate. Gmail će prvo predložiti adrese kojima najčešće šaljete e-poruke. Saznajte više.