"i druge senzore"

Primjeri

Vaš uređaj može imati senzore na temelju čijih se informacija lakše utvrđuje vaša lokacija. Na primjer, pomoću mjerača ubrzanja može se odrediti brzina, a pomoću žiroskopa smjer kretanja.