"uklanjanje sadržaja"

Primjeri

Na primjer, možete izbrisati svoju Aktivnost na webu i u aplikaciji, svoj blog, vlastitu Google web-lokaciju, YouTube kanal, Google+ profil ili cijeli Google račun.