"zaštita Googlea i naših korisnika"

Primjeri

Na primjer, ako se brinete zbog neovlaštenog pristupa e-pošti, pod stavkom "Zadnja aktivnost na računu" u Gmailu možete vidjeti informacije o posljednjoj aktivnosti u e-pošti, primjerice, IP adrese koje su pristupile vašoj pošti, pridružene lokacije te datum i vrijeme. Pomoću tih informacija možete saznati je li netko pristupio vašoj e-pošti bez vašeg znanja i kada. Saznajte više.