"poboljšanje korisničkog doživljaja"

Primjeri

Na primjer, kolačići nam omogućuju analizu načina na koji korisnici stupaju u interakciju s našim uslugama. Ta nam analiza može otkriti da korisnici moraju poduzeti previše koraka da bi aktivirali neku često upotrebljavanu značajku ili nam omogućuje usporedbu rješenja dizajna radi jednostavnije upotrebe. Te informacije upotrebljavamo za optimiziranje svojih usluga.