"identifikatori uređaja"

Primjeri

Pomoću identifikatora uređaja Google može točno odrediti koji uređaj upotrebljavate za pristup našim uslugama, a to omogućuje prilagodbu naših usluga za vaš uređaj ili analizu problema s uređajima u vezi s našim uslugama. Možda ćete ovdje moći pregledati uređaje s Androidom koje upotrebljavate: www.google.com/android/devicemanager.