"razvoj novih"

Primjeri

Na primjer, Googleov softver za provjeru pravopisa razvijen je na temelju analize prethodnih pretraživanja u kojima su korisnici sami ispravili pogrešno napisane riječi. Taj softver sada može automatski ispraviti pravopisne pogreške, štedeći vam tako vrijeme i trud. Saznajte više.