"povezivanje s drugima"

Primjeri

Na primjer, možete dobiti prijedloge od osoba koje možda poznajete ili s kojima se želite povezati na usluzi Google+ na temelju svojih veza s osobama na drugim Googleovim proizvodima, kao što je Gmail, a osobe koje su povezane s vama mogu vidjeti vaš profil kao prijedlog. Saznajte više.

Google+ nastoji učiniti povezivanje s osobama na webu uvelike sličnim povezivanju s osobama u stvarnosti. Zato preporučujemo da za ime profila na usluzi Google+ upotrijebite svoje ime i prezime jer ćete se tako lakše povezati s osobama koje poznajete, a i one će lakše pronaći vas. Saznajte više.